Poutní kostel s krvácejícím milostným obrazem Panny Marie Klatovské

Představujeme vám nevšední stavební památku s bohatou historií. Kostel byl vystavěn nedlouho po založení města, tedy po roce 1260, pravděpodobně na místě starší církevní stavby – to však není písemně doloženo. Nejstarší části kostela pocházejí ze 2. poloviny 13. století.

V 15. století byla stavba prodloužena o 10 metrů, vznikly nové kněžiště a nová příčná loď, z původní příčné lodi byly vytvořeny postranní kaple. Když se v roce 1550 zřítila klenba hlavní lodi, byla ve stylu pozdní gotiky nově vybudována síťová a hvězdicová klenba. Překrásné okenní kružby pocházejí rovněž z tohoto období. Práce řídil mistr Antonín, který v Klatovech stavěl také Černou věž. V 16. století byla místo stržené staré zvonice postavena samostatně stojící nová zvonice, dnes známá jako Bílá věž.

V 17. a 18. století byl kostel barokně upravován a vybavován: na jižní straně byla přistavěna kaple „Oliveta“, byla dokončena stavba sakristie a klenotnice, byly zbudovány empory, také vnitřní výzdoba a vybavení chrámu dostaly barokní podobu. Zdejší kazatelna je podle znalců nejkrásnější v celých jihozápadních Čechách, oltář udivuje svou propracovanou nádherou. V kryptě pod kněžištěm byli pohřbíváni duchovní a významní dárci. Od roku 2015 je zde zpřístupněna výstava zaměřená na historii kostela a milostného obrazu.

Na přelomu 19. a 20. století provedl v rámci opravy kostela známý architekt Josef Fanta významné regotizační úpravy: zvýšená střecha byla pokryta břidlicí a opatřena vížkami, vnější zdivo získalo dnešní vzhled (lámaná žula), původní barokní portál byl přemístěn na Bílou věž a nahrazen pseudogotickým. Také okenní skla pocházejí z této doby. Na finančním zabezpečení těchto rozsáhlých prací se podílely církev, město, Česká země, přispěli též občané a rodáci.

Nejnovější opravy kostela z let 2014–2015 se zaměřily především na střešní krytinu a elektroinstalaci.

V kostele je na hlavním oltáři umístěn milostný obraz Panny Marie Klatovské – obraz, který 8. července 1685 ronil krvavý pot. Poté co církev tento jev oficiálně uznala za zázrak, staly se Klatovy známým a oblíbeným poutním místem, do něhož proudily tisíce poutníků nejen z Čech, ale i ze sousedního Bavorska. S obrazem jsou spojována četná nevysvětlitelná, zázračná uzdravení nemocných, zraněných či postižených.

Šárka Lesná

1 komentář u „Poutní kostel s krvácejícím milostným obrazem Panny Marie Klatovské

  1. My family members all the time say that I am wasting my time here at web, however I know I am getting know-how every day by reading such nice content.

Komentáře nejsou povoleny.