Kaple sv. Anny na Hůrce

Kaple sv. Anny na HůrcePodle klatovského kronikáře Jana Floriána Hammerschmidta na vrcholu Hůrky už v první polovině 14. století vznikl gotický kostelík zasvěcený Proměnění Krista Pána, který měl posléze zaniknout v průběhu 15. století. Toto tvrzení se však zatím nepodařilo spolehlivě potvrdit, avšak pro svědčí zbytky opěrných pilířů presbytáře, které jsou typické pro gotické kostely. Jisté však je, že zde Klatovští počátkem 18. století postavili (snad s využitím zbytků původního sedmistěnného gotického presbytáře) barokní kostel s prostornou lodí, ke kterému pak na sv. Annu chodila procesí věřících. Bohužel jeho existence netrvala dlouho, neboť byl už ve druhé polovině osmdesátých let 18. století zrušen jako filiální reformami císaře Josefa II. Postupně se pak proměnil ve zříceninu, která se ve druhé polovině 19. století stala cílem vycházek. V osmdesátých letech 19. století byl proto presbytář nově zaklenutý kopulovitou cihlovou klenbou, nad kterou byla vytvořena vyhlídková plošina s cihlovým zábradlím. Schodiště, které na ní vedlo, bylo zakončeno dřevěnou věžičkou s příkrou jehlanovitou střechou. Ta však musela být v roce 1929 pro špatný stav snesena. Tehdy zastupitelé města uvažovali o vybudování moderní výletní restaurace s novou rozhlednou. Kvůli nedostatku finančních prostředků však zůstalo jen u plánů. Po druhé světové válce byla přeci jen rozhledna obnovena a presbytář byl upraven pro divadelní scénu. Ve druhé polovině 20. století došlo k dalším úpravám na výletní restauraci. Donedávna se na fasádě uchoval znak města s letopočtem 1969. Od roku 2006 areál někdejšího kostela sv. Anny provozuje občanské sdružení Klub přátel Klatovska, které zde pořádá různé akce pro veřejnost.

Martin Kříž

Napsat komentář