Projekt rekonstrukce

Kostel Narození Panny Marie v Klatovech
Od gotiky do současnosti

 

Letecký snímek

Zpracovatel dokumentace

ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.
projekční a inženýrské středisko
Krátká 98/III, 342 01 Sušice

Hlavní architekt Ing. arch. Pavel Lejsek
Hlavní inženýr projektu Ing. Zbyněk Pitel
Zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Pitel, Ing. Michal Beneš, František Kadaně

Rozsah akce

Oprava střešního pláště

  • krov
  • klempířské prvky
  • střešní krytina

Zpřístupnění krypty – obnova kamenné menzy

Oprava elektroinstalace

  • silnoproud
  • slaboproud

Celý příspěvek

Od gotiky do současnosti

Doporučujeme

Realizaci projektu s názvem „Kostel Narození Panny Marie v Klatovech – Od gotiky do současnosti“ finančně podpořil Regionální operační program NUTS II Jihozápad. Projekt realizovaný v letech 2014–2015 primárně řešil havarijní stav střešní krytiny, kvůli kterému docházelo k degradaci souvisejících konstrukcí kostela a hodnotné vnitřní umělecké výzdoby.

V rámci technicky náročné opravy došlo k výměně poškozené kamenné krytiny v celé ploše střechy kostela. Položení nových šablon přírodní břidlice bylo spojeno s rekonstrukcí poškozených částí krovu, doplněním chybějících klempířských prvků (žlabů) a novými svody dešťové vody do kanalizace. Na empoře uvnitř kostela, která byla zpřístupněna pro prohlídky, bylo zrekonstruováno zábradlí a podlaha, jež vykazovala značné průhyby.

Celý příspěvek