Hřbitovní kostel sv. Michaela

Na severním okraji města je hřbitov, kde byly v těsném sousedství tři malé kostely: románská rotunda sv. Jiří, ranně gotický kostel sv. Jakuba a kostel sv. Michaela z roku 1380 s přístavbou z roku 1632. Krypta rotundy sv. Jiří sloužila v 18. stol. jako skladiště. V roce 1784 při bouři blesk zapálil uskladněný střelný prach. Nastalý výbuch úplně zdemoloval rotundu sv. Jiří a poškodil kostel sv. Jakuba tak těžce, že bylo nutno tento kostel také zbořit. Zůstal tedy pouze kostel sv. Michaela ve své jednoduché pozdně barokní podobě.

Napsat komentář